Ийримдер жана секциялар

Ийримдер:

(255окуучу)

спорттук1
көркөм2
предметтик3

 

Ийримдер боюнча маалымат

2018-2019 – окуу жылында мектепте тѳмѳндѳгү ийримдер иштейт: «Манас»ийрими, шахмат, бий ийрими, комуз.

 

 

Мектептин Чыгармачылык Борборунун ийримдеринин жана секцияларынын  2018-2019-окуу жылына жүгүртмѳсү

 

Ийримдин аталышыИш күнүИш убактысыЖетекчинин аты-жѳнүКабинет
1.Бий ийримиШейшембиШаршемби*

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

Чыгармачылык Борбору
2.Бий ийримиШаршемби Бейшемби*Жума9:00-13:30

9:00-13:30

Чыгармачылык Борбору
3.Бий ийримиШаршемби Бейшемби*Ишемби10:00-12:00

11:30-14:00

Актовый ЗалРитмика
4.«Манас»ийримиДүйшѳмбү10:25-13:15

11:25-13:15

Кабинет 203
5.«Манас»ийримиШейшемби

Бейшемби

12:00-12:40

12:00-12:40

Актовый залКабинет 203
6.Сүрѳт тартуу ийрими  «Күн желеси»Шаршемби10:00-14:00

10:00-14:00

7.МанасчыШаршемби *

Бейшемби

8:25-16:30

8:25-16:30

Чыгармачылык Борбору
8.Чыгармачылык Борбору
9.Кабинет 213
10.ШахматарШейшемби

Бейшемби

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-14:00

Чыгармачылык Борбору
11.КомузДүйшѳмбү

Ишемби

10:00-14:00

12:00-14:00

Чыгармачылык Борбору
12.
13.