Сабактардын жүгүртмѳсү

Танапистердин ырааттамасы

1-смена2-сменаТанапис
1800 – 8451330 – 14155 мүнѳт
2850 – 9351420 – 15055 мүнѳт
3940 – 10251510 – 155510 мүнѳт
41035 – 11201605 – 16505 мүнѳт
51125 – 12101655 – 17405 мүнѳт
61215 – 13001745 – 18305 мүнѳт
 

 

Жалпы билим берүүчү орто мектеп, окуу 1-сентябрда башталат жана 25-майда бүтѳт

Окуу жылынын узактыгы каникул убактарын эсепке албаганда:

1-класста – 33 жуманы, 2-4-класстарда – 34 жуманы, 5-11-класстарда экзамендик мезгил менен чогуу 34 – 36 жуманы түзѳт.

Каникул убагы 30 календардык күндѳн аз эмес убакыттан турат.

Каникулдардын графиги:

Күзгү — 8 күн: 5.11.18 – 12.11.18;

Кышкы — 12 күн: 31.12.18 – 11.01.19;

Жайкы — 10 күн: 22.03.19-31.03.19.